Tuesday, 10 January 2012

UIAM JALIN KERJASAMA PINTAR PERHEBATKAN PENYELIDIKAN HALAL


oleh Roslan Rusly
foto Shamsuri Abdul Jalil

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sekali lagi mengorak langkah kehadapan dengan menjalinkan kerjasama pintar dengan Kayu Gaharu (M) Sdn Bhd(KGMSB) dalam menjalankan kajian terhadap Kayu Gaharu melalui suntikan inokular ke atas kayu gaharu untuk menghasilkan produk perubatan yang berlandaskan halal.

Kerjasama ini dimeterai dalam Majlis Menandatangani Perjanjian Persefahaman (MoU) baru-baru ini. UIAM di wakili oleh Rektornya iaitu Prof. Dato’ Sri Dr. Zaleha Kamaruddin manakala KGMSB di wakili oleh Pengerusi Eksekutifnya En. Osman Hanapi.

Kerjasama yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk membangunkan dan memajukan industri kayu gaharu di Malaysia berlandaskan penghasilan produk-produk yang berteraskan syariah iaitu penghasilan produk halal. Selain itu juga UIAM akan membuka sebuah pusat sehenti ataupun One Stop Centre iaitu“ IIUM Oud Research Centre” yang dijangkakan siap pada 2017 yang beroperasi di UIAM kampus Gombak.


Dr. Yumi Has-Yun Hashim ketua penyelidik kayu gaharu ini berkata, “ dengan adanya one stop centre itu nanti, penyelidikan keseluruhan pokok gaharu itu akan dapat dijalankan, ini kerana pada masa sekarang hanya beberapa bahagian sahaja yang dikaji serta penyelidikkan itu nanti akan lebih fokus dari banyak aspek.”

Oud Research Centre juga adalah sebagai saluran untuk menyebarkan maklumat berkenaan dengan gaharu kepada masyarakat selari dengan pasaran halal yang merangkumi produk-produk gaharu seperti minyak wangi, teras kayu, produk kosmetik dan produk perubatan.

Kerjasama ini telah pun bermula sejak tahun 2010 lagi dan pada ketika ini hasil dari kerjasama yang terjalin, kini UIAM dan KGMSB telah menghasil minyak wangi yang berasaskan kayu gaharu dan yang paling penting ianya halal kerana tidak menggunakan sebarang campuran alkohol. Minyak wangi tersebut diberi nama ARSeries.

“Dengan terjalinnya kerjasama ini, kita dapat menyokong pihak kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal ini kerana produk kayu gaharu ini mempunyai pasaran dan nilai yang tinggi lebih-lebih lagi dipasaran timur tengah.”katanya.

No comments:

Post a Comment