Tuesday, 16 April 2013

KERJASAMA STRATEGIK UIAM DAN UAIKERJASAMA STRATEGIK UIAM DAN UAI

dari kiri Prof. Dr. AbdelAziz Berghout, Timbalan Rektor Pengantarabangsaan dan Hubungan Industri serta Komuniti bersalaman dengan Rektor UAI sebagai tanda termeterainya perjanjian
oleh Roslan Rusly
 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM) menjalinkan kerjasama strategik dengan Universitas Al-Azhar Indonesia(UAI). Majlis menandatangani memorandum persefahaman(MoU) ini berlangsung di UIAM Kampus Gombak baru-baru ini.

  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia diwakili oleh Prof. Dr. AbdelAziz Berghout, Timbalan Rektor (Pengantarabangsaan dan hubungan Industri serta Komuniti) manakala Universitas Al-Azhar Indonesia diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Muh. Zuhal, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia.

Kerjasama ini adalah untuk mengukuh dan menguatkan lagi sistem akademik dan keberhasilan penyelidikan dalam semua bidang. Ia juga adalah satu kerjasama yang membawa faedah kepada bidang pendidikan, penyelidik dan juga bukan akademik.
Kedua-dua universiti ini bersetuju untuk menjalankan beberapa program berkembar, pembangunan kokurikulum, pertukaran pelajar serta kerjasama dalam mengadakan seminar, workshop dan latihan.

UIAM dipilih sebagai rakan strategik adalah kerana melihat kepada kemajuan serta pencapaiannya dalam semua bidang yang boleh dibanggakan di dalam dunia Islam serta peringkat antarabangsa. Ia juga dijadikan sebagai satu model yang boleh dijadikan ikutan dalam kemajuan sistem pendidikan yang mempunyai nilai-nilai Islami.

Universitas Al-Azhar Indonesia adalah sebuah Institut Pengajian Swasta yang ditubuhkan pada Ogos tahun 2000 yang terletak di Kompleks Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Indonesia.

No comments:

Post a Comment