Tuesday, 28 June 2011

Pelajar UIAM beri pendedahan awal keusahawanan kepada Orang Asli


oleh Ruslan Rusly

Seramai 40 orang pelajar yang mewakili Kelab Titian Asli dibawah Pusat Tanggungjawab Sosial (CENSERVE) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) telah pun menjalankan satu program keusahawanan di perkampungan Orang Asli bertempat di Kampung Ulu Tamu, Batang Kali Selangor baru-baru ini.

Antara objektif penganjuran program ini ialah untuk berkongsi maklumat mengenai peluang keusahawanan dan pelbagai rancangan, mendedahkan mereka dengan kemahiran pengurusan asas yang diperlukan dalam perniagaan, memberi maklumat mengenai bagaimana untuk menggunakan teknik asas pengurusan dan pemasaran dalam keusahawanan, untuk meningkatkan kemahiran Orang Asli dalam berkomunikasi dan berurusan dengan orang luar dan melatih Orang Asli menjadi lebih bebas, kreatif dan inovatif dalam perniagaan.


Beberapa program telah pun diatur dan dirancang supaya majlis tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Orang Asli yang hadir. Selain itu, beberapa orang usahawan turut diundang untuk memberikan ceramah berkenaan dengan keusahawanan. Program tersebut telah dirasmikan oleh En. Mohd Yusof Abu Naib, Timbalan Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli(JAKOA) negeri Selangor/Wilayah Persekutuan.

Antara ceramah-ceramah keusahawanan yang di jalankan ialah usahawan kerepek, usahawan lintah atau cacing dan bahulu. Selain daripada itu, terdapat juga ceramah-ceramah daripada pegawai-pegawai daripada Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Kumpulan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (SME Group) yang berkaitan dengan modal perniagaan, bagaimana menguruskan perbelanjaan dan pengkomersilan produk.

Apa yang menarik pada majlis itu juga, apa yang menarik ialah terdapat juga demontrasi memuat bahulu yang di usahakan oleh usahawan yang dijadikan sebagai contoh kepada masyarakat Orang Asli. Program tersebut bukan sahaja dihadiri masyarakat kampung tersebut malah mendapat sambutan daripada Kampung Songkok yang berhampiran dengan Kampung Ulu Tamu di batang kali, selangor.

Menurut Pengarah Program, Siti Radhiah Syahida bt. Mohd Hamdan pelajar jurusan pendidikan berkata; “kebanyakan Orang Asli masih menjana pendapatan mereka dari hasil hutan.Mereka tidak terdedah dengan peluang pekerjaan lain yang boleh menjana pendapatan mereka.Kami merancang untuk mendedahkan dan memberi jalan kepada mereka untuk memulakan perniagaan seperti cara untuk memohon pinjaman, proses pembuatan dan bagaimana untuk memasarkan produk mereka”.

No comments:

Post a Comment